Ponad trzydzieści osób, głównie tegorocznych maturzystów sprawdziło jak zostać policjantem. Dzień Otwarty zorganizowała Komenda Powiatowa w Miliczu.

Goście zwiedzili pomieszczenie oficera dyżurnego oraz i… policyjny areszt. W świetlicy jednostki gości przyjął Komendant Powiatowy Policji insp. Arkadiusz Sworowski. Później goście poznali informacje związane z naborem do Policji. Spotkanie zakończyło się pokazem służbowej broni palnej oraz policyjnych środków przymusu bezpośredniego wykorzystywanych przez funkcjonariuszy w codziennej służbie.


Przypominamy, że szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej www.policja.pl oraz pod numerem telefonu 71/340-40-44, a także osobiście w siedzibie Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ul. Gen. I. Połbina 1 oraz w komórce kadrowej Komendy Powiatowej Policji w Miliczu przy ul. T. Kościuszki 4 lub telefonicznie: nr tel. 71/3806209 lub 71/3806214.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
korzystający w pełni z praw publicznych;
posiadający co najmniej średnie wykształcenie – nie jest wymagana matura;
posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

WYMAGANE DOKUMENTY:

podanie o przyjęcie do służby w Policji;
wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu);
kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

Poprzedni artykułŻeby nie było – ostrzegamy
Następny artykułWpadka bułgarskiego importera