Prezes A-T i dwie pracownice w areszcie tymczasowym. Zarzut to udział w grupie przestępczej wyłudzającej VAT.
Do zatrzymania doszło 22 stycznia, wtedy mówiono tylko o badaniu dokumentów spółki, która zresztą w wyniku trudnej sytuacji finansowej znalazła się w procesie restrukturyzacji. Zatrzymanie Prezesa miało nie wpłynąć na sytuację spółki i jej zdolność do działania.
Sama firma już jakiś czas boryka się z działaniami organów skarbowych. Urząd Skarbowy zawiesił firmie wypłatę 30 mln zł zwrotu podatku VAT. To wpędziło firmę w kłopoty.

Z komunikatu prokuratury we Wrocławiu: W ramach tego śledztwa w styczniu 2020r. zatrzymano cztery osoby z województwa wielkopolskiego, którym prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się popełnianiem przestępstw, w tym skarbowych, związanych z nielegalnym obrotem artykułami elektronicznymi w ramach tzw. karuzeli podatkowej, której celem było dokonanie uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT), poświadczanie w tym celu nieprawdy w dokumentach

Prokuratura twierdzi, że podmioty gospodarcze i osoby fizyczne wzięły udział w „łańcuchach” podatkowych, związanych z obrotem elektroniką, wykorzystujących mechanizm równoważenia podatku VAT naliczonego z należnym i zwrotu podatku VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych przy wykorzystaniu faktur opisujących nieprawdziwe transakcje gospodarcze.
Tak w języku śledztwa określa się tzw., karuzele podatkowe.

I znów prokuratura: Mechanizm działania grupy polegał na zorganizowaniu transakcji sprzedaży przy wykorzystaniu łańcucha utworzonych/nabytych w tym celu spółek, w ramach których wystawiano kolejne faktury VAT a następnie transferowano pomiędzy nimi środki finansowe.
Pierwszy podmiot w łańcuchu, tzw. podatnik znikający, nabywał towar, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, nie odprowadzając należnego podatku VAT.
Kolejne firmy w łańcuchu, tzw. „bufory”, wystawiały faktury kolejnym firmom – buforom lub końcowym odbiorcom. Towar był natomiast najczęściej transportowany pomiędzy magazynami w kraju i zagranicą a łańcuch płatności odwrócony. Zysk sprawców stanowił podatek VAT, nieodprowadzony do Urzędów Skarbowych przez znikających podatników lub kwota zwrotu naliczonego podatku VAT.