Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny wydały listę zaleceń dla branży handlowej dotyczącej zasad bezpieczeństwa w celu zahamowania epidemii koronawirusa. Dotyczą one zarówno handlowców, jak i klientów.

Koronawirus w Polsce. Lista zasad bezpieczeństwa od Ministerstwa Rozwoju i GIS
W komunikacie instytucji czytamy, że w placówkach handlowych należy:

Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.
Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.
Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne: wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.
Ponadto, MR oraz GIS nie zalecają korzystania z masek ochronnych przez osoby zdrowy, gdyż te przeznaczone są dla osób chorych, opiekujących się nimi bądź dla personelu medycznego.

Poprzedni artykuł11 osób pod kluczem, rozbita siatka sutenerów z Wielkopolski i Dolnego Śląska
Następny artykułNie pograją