Biała wstążka to kampania przeciw przemocy w rodzinie. W Miliczu ruszyła z początkiem tygodnia. Organizuje ją milicki Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we współpracy z przedstawicielami podmiotów wchodzących w skład gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do propagowania kampanii przyłączyli się także miliccy policjanci, którzy do mundurów przypięli symboliczne białe wstążki.
W tym roku na terenie Gminy Milicz ponownie obchodzona jest międzynarodowa Kampania „BIAŁA WSTĄŻKA”. Jest to kampania skierowana na zwrócenie uwagi na przemoc wobec kobiet. Jej charakterystycznym elementem jest noszenie przez mężczyzn „Białej Wstążki”. Trwa ona co roku od 25 listopada do 10 grudnia.

Idea Kampanii „Biała Wstążka” zrodziła się w Kanadzie w 1991 r. Ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Jest też protestem przeciwko dyskryminacji wynikających z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych.

Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ jak tłumaczył – to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Kampania została zapoczątkowana w 1991 r. w Kanadzie – właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tys. mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji.
Po co nosić białą wstążkę