MIESZKAŃCY ULIC: TRZEBNICKA (od skrzyżowania z ul. Dojazdową do posesji nr.64 – kierunek Trzebnica)
SPÓŁDZIELCZA, KAMIENNA, POZIOMKOWA

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje Odbiorców wody o terminach wymiany wodomierzy głównych na nowe wodomierze w systemie radiowym dla ulic:

ul. TRZEBNICKA (jak wyżej) od 25.06. do 27.06. 2018r.
ul. SPÓŁDZIELCZA i KAMIENNA od 28.06. do 02.07.2018r.
ul. POZIOMKOWA od 03.07. do 04.07. 2018r.

• Wymiana wodomierza głównego jest bezpłatna i będzie dokonywana w godz. od 8:00 do 18:00
przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu, posiadających legitymację służbową i upoważnienia.

• Właściciele lub użytkownicy budynków i lokali proszeni są o obecność w wyznaczonym terminie oraz udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.
W przypadku nieobecności mieszkańców w wyznaczonym i podanym w ogłoszeniu terminie prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7°° – 15°o pod numerem telefonu 71 38 40 249 (w jednostkowych indywidualnych sytuacjach zostanie ustalony inny termin lub godzina wymiany wodomierza).

Każdorazowo montaż nowego wodomierza wraz ze wskazaniami zdemontowanych liczników i stanem plomb zostanie potwierdzone podpisem Odbiorcy wody i uprawnionego pracownika ZUK-u w protokole wymiany wodomierza.

UWAGA! – Jeśli posiadasz wodomierz ogrodowy (podlicznik), a nadal chcesz odliczać wodę bezpowrotnie zużytą – wodomierz należy wymienić na radiowy.
Należy zgłosić monterowi wodomierz do wymiany, a my go zamontujemy i zaplombujemy za darmo.
Na podstawie sporządzonego protokołu wymiany podlicznika, zostanie wystawiona faktura za dodatkowy wodomierz na kwotę 122 zł netto .

Uwagi i zapytania prosimy kierować telefonicznie pod numer:
71 38 40 249 l ub pod adres e-mail: sekretariat@zukmilicz.pl