Starosta Milicki o zanieczyszczeniu Baryczy

Katastrofa biologiczna na Baryczy. Niezidentyfikowane dotychczas scieki zatruły wody naszej rzeki. Silny fetor oraz barwa wskazują na ścieki silnie toksyczne. Tak wygląda Barycz w okolicach Jazu Bolko