Stanowisko Burmistrza w sprawie emisji obligacji

Brak akceptacji radnych z 8.05 br. dla uchwały o emisji obligacji przez Gminę Milicz stoi wprost w sprzeczności z przyjętym w grudniu budżetem na 2018 rok oraz Wieloletnim Planem Finansowym, w którym radni zaplanowali wcześniej i wyrazili zgodę na inwestycje jednoroczne i wieloletnie. Negatywne stanowisko radnych, jeśli zostanie utrzymane, skutkować będzie brakiem udziału własnego na następujące zadania, które otrzymały dofinansowanie zewnętrzne i są w trakcie realizacji:
1. budowa dróg we Wszewilkach
2. budowa drogi Sułów – Łąki
3. mała obwodnica rowerowa miasta
4. przebudowa ulicy Mostowej w Miliczu
5. termomodernizacja SP nr 2
6. budowa budynku socjalnego w Miliczu
7. budowa stacji uzdatniania wody w Gądkowicach
8. budowa sali sportowej w SP nr 2 w Miliczu
9. budowa chodnika w Sułowie.
Na zadania te zawarto umowy, a ich sfinansowanie, zgodnie z uchwałą budżetową, w części udziału własnego, miało się odbyć z obligacji. Obecna sytuacja może poważnie zagrozić realizacji tych zadań.
Ponadto w odniesieniu do inwestycji takich jak:
1. budowa żłobka w Miliczu
2. budowa parkingu przy ul. Krotoszyńskiej
3. budowa parkingu przy Ośrodku Kultury
4. budowa parkingu przy ul. Woj. Polskiego
5. przebudowa drogi w Świętoszynie
6. termomodernizacja SP nr 1 w Miliczu
7. termomodernizacja SP w Sułowie
8. budowa obiektu rekreacyjnego w Sułowie,
które także otrzymały dofinansowanie z UE, burmistrz na ma możliwości zawarcia umowy na te inwestycje i w związku z tym, do czasu przyjęcia uchwały, muszą zostać wstrzymane wszelkie czynności inwestycyjne.
Mam nadzieję, że zdrowy rozsądek zwycięży i największe inwestycje w historii Gminy Milicz zostaną zrealizowane, skoro uzyskały rekordowe dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.