W piątek miliccy policjanci wraz z funkcjonariuszami z innych komend prowadzą ogólnopolskie działania kontrolno – prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” (NURD). Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń.

Najwięcej wypadków i ofiar wśród pieszych powodują kierujący pojazdami, przede wszystkim samochodami osobowymi. Głównymi przyczynami tych zdarzeń jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Stąd też podczas prowadzonych działań nadzorem zostaną objęte miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub inne miejsca gdzie dochodziło do potrąceń.

Dlatego głównym celem policyjnych działań „NURD” jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów – a więc tej grupy użytkowników dróg, która w sytuacji uczestnictwa w zdarzeniu drogowym jest najbardziej narażona na odniesienie poważnych obrażeń.

Warto Pamiętać: Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

zachować szczególną ostrożność,
zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.
Powyższe regulacje nie zwalniają pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko.

Rowerzyści to także niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Do większości wypadków, w których zostali poszkodowani przyczyniają się inni użytkownicy dróg. W znacznej mierze wypadki te powstają z powodu nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowego przejeżdżania przejazdu dla rowerów.

Pamiętajmy! Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany:

zachować szczególną ostrożność
ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe.

czytaj też  Kolejny niebezpieczny atak - tym razem ALARM - aktualizacja
Poprzedni artykułBy Black Friday był czarny tylko w przenośni
Następny artykułIle waży drzewo?