Kto odpowiada za psa, gdzie zgłaszać przypadki złego traktowania zwierzęcia, gdzie zgłaszać błąkające się bezpańskie psy, jak zachować się w przypadku zagrożenia ze strony agresywnego zwierzęcia oraz jakie obowiązki ma właściciel czworonoga? O tym warto wiedzieć, a odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w poniższym materiale.

Za zwierzę odpowiada właściciel.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Uwięź, na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu”.

W przypadku podejrzenia, że właściciel niewłaściwie traktuje zwierzę prosimy zgłaszać ten fakt Policji, Straży Gminnej/Miejskiej lub w Urzędzie Miast lub Gminy. Powyższy fakt można również zgłosić na Zieloną Skrzynkę – dostępna na stronie dolnośląskiej Policji.

Istotnym problem – głownie w okresie zimowym – są bezdomne zwierzęta, w tym głownie psy. Pamiętać należy, że wszystkie psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nie odpowiednio dopilnowane/zabezpieczone przez właściciela. W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić Straży Gminnej/Miejskiej lub Policji, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

Czynnikiem wskazującym na to, że zwierzę nie posiada właściciela może być między innymi fakt, że pojawia się ono o tej samej porze w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt lub w przypadkach stałego dostępu do pożywienia. Wówczas całe watahy psów potrafią „pilnować” danego obszaru. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia albo i dłużej.

Gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców

Miasto/Gmina ma ustawowy obowiązek podęcia interwencji za pośrednictwem podmiotu, z którym ma podpisaną umowę, wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do Schroniska. Przypadki faktycznie bezdomnych psów (nieagresywnych) należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędów Miasta/Gminy lub całodobowo telefonicznie do Straży Gminnej/Miejskiej lub Policji. Przekazując zgłoszenie należy podać miejsce przebywania zwierzęcia w danej chwili, określić ilość zwierząt oraz ich wielkość. Wpłynie to niewątpliwie na jakość i skuteczność podejmowanej interwencji.

Przypadki psów agresywnych, atakujących przechodniów, (jeśli wystąpi niebezpieczeństwo pogryzienia) bezzwłocznie należy zgłaszać na Policję, która podejmując interwencję, powiadomi też lekarza weterynarii, działającego na zlecenie Miasta/Gminy lub podmiot działający na jej rzecz, a ten przy pomocy specjalnego sprzętu schwyta zwierzę, (w razie potrzeby przebada i pozostawi na obserwacji) oraz odwiezie do schroniska.

Jak zachować się w przypadku zagrożenia ze strony agresywnego zwierzęcia? Co wtedy zrobić?
• Stań, nie uciekaj.
• Nie patrz psu w oczy.
• Nie okazuj strachu.
• Nie odwracaj się, zwłaszcza jeśli jest duży, bo gdy skoczy na ciebie, może Cię przewrócić.
• Stań do psa bokiem, na lekko rozstawionych nogach. To pozwali Ci utrzymać równowagę.
• Staraj się później przyjąć pozycję żółwia. Ochronisz te części ciała, które zwykle atakuje pies.

Jednocześnie w celu ochrony przed zagrożeniem dla ludzi przypominamy, że utrzymywanie zwierząt domowych nie może być szkodliwe dla innych osób.

Ważne jest by właściciele zwierząt pamiętali o swoich obowiązkach, a w szczególności:
• Prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy.
• Nie wprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej chyba, że w obiekcie taki zakaz nie obowiązuje.
• O stałym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi.
• Nie wprowadzaniu psów na teren placów zabaw.

Policjanci podczas codziennej służby niejednokrotnie interweniują w związku ze zdarzeniami z udziałem zwierząt. Są to zgłoszenia dotyczące m.in. utrudniania zamieszkiwania z uwagi na głośne ujadanie, zaśmiecanie terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, w tym placów zabaw, ale również pogryzień. Pamiętajmy, że wiele tego typu spraw można załatwić na bazie sąsiedzkiej rozmowy, ale zawsze kiedy metoda ta zawiedzie lub czyn ma charakter przestępstwa lub wykroczenia, należy natychmiast powiadomić Policje, tak aby funkcjonariusze mogli szybko i skuteczne wykonać czynności.

Poprzedni artykuł180 porcji. No nieźle, nieźle
Następny artykułOszustwo „na komornika”