Milicz nie czeka z wypłatą należnych podwyżek z wyrównaniem dla nauczycieli gminnych placówek oświatowych.
We wtorek, 20 lutego br. Minister Edukacji oraz Minister Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie zwiększające wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli początkujących wyniesie 33%, natomiast wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrośnie o 30% z mocą od 1 stycznia 2024r. Nauczyciele otrzymają zatem wyrównanie od początku roku. Podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela następuje nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, ta zaś została opublikowana 1 lutego br., co oznacza, że organ prowadzący ma czas do końca kwietnia na wypłaty podwyżek z wyrównaniem. Na wniosek burmistrza Piotra Lecha, nastąpią bez zbędnej zwłoki i będą wypłacane już pierwszego

Poprzedni artykułLepiej nie przyspieszać
Następny artykułNo to jazda!