25 maja 2018 roku o godzinie 10 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 15 nowych policjantów i policjantek przyjętych do służby. Szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło w tym roku już 70 funkcjonariuszy. Niektózy zapewne trafią do Milicza.

Służba w Policji, to atrakcyjny i prestiżowy zawód, który daje możliwość pracy w różnych komórkach organizacyjnych, rozwoju, nauki, realizacji własnych zainteresowań. Policja jest nowoczesną instytucją, dostosowującą się do zmian ekonomicznych, społecznych, cywilizacyjnych. Analitycy policyjni, pracownicy laboratoriów kryminalistycznych mają dostęp do najnowszych technologii i sprzętu. Dolnośląska Policja współpracuje również z policjami innych krajów, polscy policjanci biorą udział w misjach pokojowych. Zmieniająca się rzeczywistość stawia przed policjantami nowe wymagania, a to z kolei łączy się ze szkoleniami i możliwością rozwijania własnych kompetencji. Przede wszystkim służba w Policji, to służba innym ludziom, działanie na rzecz ich bezpieczeństwa, pomoc bezradnym i pokrzywdzonym – a to jest źródło ogromnej satysfakcji

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi nowych funkcjonariuszy. 25 maja 2018 roku słowa roty ślubowania wypowiedziało 15 policjantów, w tym 5 policjantek. Uroczysta ceremonia odbyła się o godzinie 10 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od początku br. szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło już 70 funkcjonariuszy, a w ciągu kolejnych miesięcy planowane są kolejne nabory.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

Poprzedni artykułPrzedsiębiorco! Bez paniki!
Następny artykułRemont „dwójki”