7 czerwca br. odbył się konkurs na dyrektorów trzech placówek oświatowych podległych milickiemu starostwu. Kandydatów na dyrektorów oceniała kilkunastoosobowa komisja, której przewodniczyła Beata Łabaczuk, kierownik Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa. Do konkursu stanęło łącznie sześciu kandydatów.
Na funkcje szefa Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki, jako jedyny wystartował dotychczasowy dyrektor Ryszard Lech. Do konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego także, jako jedyna kandydatka zgłosiła się Dominika Ugorek (obecna dyrektor). Natomiast w przypadku Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno – Pedagogicznego chętne były cztery osoby. Wśród kandydatów znaleźli się: Teresa Nowicka (obecna szefowa), Daniel Targosz, który w ubiegłym roku przegrał konkurs na dyrektora Technikum Leśnego w Miliczu i Marzena Łakiewicz nauczycielka języka angielskiego w milickiej SP Nr 2 oraz jedna osoba spoza terenu powiatu milickiego.
W efekcie tajnego głosowania nad oceną kandydatów przez członków komisji dyrektorami placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest powiat milicki zostali: Ryszard Lech, Dominika Ugorek i Teresa Nowicka.
Komisja konkursowa pracowała w dwóch etapach. W pierwszym, bez udziału kandydatów była ocena merytoryczna przedstawionych dokumentów przez kandydatów. I już na tym etapie, jak się dowiedzieliśmy odpadło dwoje kandydatów, nie dostarczając pełnej i niezbędnej dokumentacji umożliwiającej komisji dopuszczenie tych kandydatów do drugiego etapu konkursu, już z udziałem samych kandydatów.
– Poziom startujących w konkursie na dyrektorów powiatowych placówek oświatowych, którzy zostali dopuszczeni do drugiego etapu konkursu był bardzo wysoki – podkreślała w rozmowie z nami Beata Łabaczuk, przewodnicząca komisji.
– Jestem zadowolony z mojej oceny przez komisję konkursową, czego efektem jest fakt, że zostałem dyrektorem tej ważnej dla milickiej oświaty placówki. Oczywiście, w dalszym ciągu będę chciał podnosić poziom nauki w kierowanej przeze mnie szkole, jednocześnie dostosowując jej kierunki kształcenia do wymogów lokalnego rynku pracy, ale też nowych kierunków na które zapotrzebowanie rośnie, tj. opiekunów osób starszych oraz ratowników medycznych. Będę także chciał zrealizować ideę budowy przy szkole hali sportowo – widowiskowej – powiedział nam dyrektor Ryszard Lech.
– Cieszę się w ponownego mojego wyboru na stanowisko dyrektora SOSW, któremu dotychczasowe lata mojej pracy jako dyrektora oddawałam nie tylko cały mój czas służbowy, ale i prywatny. To jest potrzebne naszym wychowankom, dla których otwartość i serce są najważniejszymi wartościami, o które trzeba dbać. W dalszym ciągu będę chciała prowadzić tę placówkę, tak jak dotychczas, jednocześnie powiększając, w miarę możliwości bazę dydaktyczną Ośrodka – skomentowała swój ponowny wybór na stanowisko dyrektora SOSW w Miliczu Dominika Ugorek.

czytaj też  Oui, je parle allemand, czyli dwujęzyczny Milicz
Poprzedni artykułWypadek pod Wziąchowem Małym
Następny artykułStadion im. Sylwka Zimnego