Nowe taryfy PGK dolina Baryczy. Za wodę drożej, bo znacznie wzrosły koszty, szczególnie energii. Tylko w ostatnim roku koszty energii wzrosły o 100%, kolejny taki wzrost będzie od stycznia 2024.
Od teraz odbiorcy będą podzieleni na 27 grup.
Przeciętna podwyżka to ok. 20%
Jakie są powody tych zmian?
1) różne wysokości ceny za 1 m3 dostarczonej wody,
2) różne wysokości stawek opiat abonamentowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Wyodrębnienie taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dokonane zostało przez Spółkę w oparciu o następujące kryteria:
1) różnicujące cenę za 1 m3 dostarczonej wody – z uwagi na różną wysokość stawki opiaty za usługi wodne -opiaty zmiennej za pobór wód;
2) różnicujące stawkę opiaty abonamentowej:
a) podstawy rozliczenia, tzn., wodomierz główny, wodomierz zainstalowany przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) czy przeciętne normy zużycia wody,
b) okres rozliczeniowy, tzn. okres jedno i dwumiesięczny,
c) sposobu rozliczenia, tzn. doręczenia faktury w sposób elektroniczny lub drogą tradycyjną.
Stąd też kilkanaście grup taryfowych.
Jak i dlaczego rosną opłaty. Tu znów mamy kilka grup. Wiadomo, że wciąż zmagamy się z wysoką inflacją. Rosną nie tylko ceny energii (kluczowy koszt w przypadku przedsiębiorstw wodociągowych, ale również płace i ich pochodne.
By zobrazować skalę podwyżek posłużmy się przykładem taryfy W1, jest to taryfa dla odbiorców „zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny.”
Dla nich ceny wody w nowej taryfie wyniosą
6,61 PLN
Do każdego rachunku doliczana jest opłata abonamentowa, w przypadku naszej przykładowej taryfy to 5,09
Opłata abonamentowa to nie opłata za licznik jak się często mówi tylko cena gotowości do świadczenia usług, koszt rozliczenia i odczytu licznika.

czytaj też  Przekonuj potem ludzi, że to wszystko na poważnie
Poprzedni artykułFałszywe setki w obrocie, dystrybutorzy w areszcie
Następny artykułPijany złodziej wylądował w rowie