Na 15. posiedzeniu Rady Miejskiej w Miliczu po przyjęciu dwóch ważnych uchwał o zmianach planu rewitalizacji gminy Milicz i planu gospodarki niskoemisyjnej padł wniosek o odwołanie przewodniczącego rady, Leszka Żubera, i jego zastępcy – Doroty Folmer.

Po przerwie oboje wydali oświadczenie o rezygnacji z pełnionych funkcji. Rada rezygnacje przyjęła. Następnie zgłoszono kandydaturę Edmunda Bienkiewicza na nowego przewodniczącego popartą 18 głosami przy jednym wstrzymującym się. Jego zastępcą został natomiast radny Stanisław Kuśnierz (11 za, 8 przeciw). Sesję przed głosowaniami opuścili radni Wybierała i Żuber.