Burmistrz Gminy Milicz informuje, że w związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu konkursowym naborem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2018 istnieje możliwość ubiegania się o zwrot do 85% kosztów przeznaczonych na demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest!

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

• złożenie kompletnego wniosku o dofinansowania wraz z załącznikami w Urzędzie Miejskim w Miliczu (wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny na stronie www.milicz.pl, www.bip.milicz.pl (zakładka dotacje środowiskowe) oraz w pokoju nr 15, 58);

• określenie we wniosku ilości azbestu (m2) przeznaczonego do utylizacji;

• realizacja zadania w okresie: wiosna/lato 2018 rok;

• zapewnienie wkładu własnego wynoszącego min. 15% kosztów poniesionych na demontaż, zbieranie, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest;

• wykonanie zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu przez firmę wskazaną przez Gminę Milicz, wybraną w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;

• na własny koszt zakup i montaż nowego pokrycia dachowego (jeżeli dotyczy);

• ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Milicz.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, pokój nr 15 do 31 stycznia 2018 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (71) 38 04 317 oraz w pokoju nr 58 Urzędu Miejskiego w Miliczu.

UWAGA!

Zadanie będzie realizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pomocy finansowej Gminy Milicz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Koszty zadania poniesione przed datą złożenia wniosku nie są kosztami kwalifikowanymi.

Poprzedni artykułA w Krośnicach Rajd Liczyrzepy
Następny artykułFILANTROPIA W POLSCE I W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA