Już w listopadzie rusza nabór do konkursu grantowego projektu pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. Jego celem jest udzielenie grantów na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznej, polegające na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Nad realizacją projektu czuwa OTS Wolna Przedsiębiorczość – Centrum Technologii Energetycznych. To niezależna organizacja inżynierska, specjalizująca się w technologiach fotowoltaicznych i dysponująca własnym zapleczem badawczym PV oraz obiektem i instalacjami testowo-demonstracyjnymi.

Odbiorcami projektu są mieszkańcy gminy będący właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego, zlokalizowanego na terenie gminy Gminy Milicz, którzy dzięki realizacji projektu będą w stanie obniżyć znacząco rachunki za energię elektryczną.

Kwota przeznaczona na granty wynosi ok. 1,2 mln PLN i posłuży dofinansowaniu około 40 instalacji na terenie gminy. Zgodnie z założeniami projektu, systemy PV będą musiały spełnić nie tylko dodatkowe rygory projektów wspieranych ze środków unijnych, ale także podwyższone wymogi techniczno-energetyczne, efektywnościowe i lokalizacyjno-budowlane.

W listopadzie zostanie uruchomiony konkurs z naborem wniosków o grant. W tym czasie udostępniony będzie punkt informacyjny w Urzędzie Gminy, w którym udzielane będą wszelkie informacje dotyczące projektu. Jeszcze wcześniej, ze względu na liczne pytania i prośby mieszkańców zostanie uruchomione wsparcie w postaci wstępnej weryfikacji przez ekspertów PV na miejscu zgłoszonych budynków pod kątem możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej.

O grant mogą się starać mieszkańcy Gminy, którzy m.in.:

są właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego posadowionego na terenie gminy;
nie zalegają z podatkami na rzecz gminy;
zamieszkują na terenie gminy – przynajmniej jeden współwłaściciel;
mają podpisaną kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla nieruchomości (stroną umowy musi być właściciel lub współwłaściciel);
posiadają środki finansowe na realizację całego przedsięwzięcia (środki na rachunku bankowym lub kredyt).
Dofinansowanie w postaci grantu na montaż/instalację systemu fotowoltaicznego może zostać udzielone jeśli:

dotyczy budynku jednorodzinnego;
energia wyprodukowana z dofinansowanego systemu przeznaczona będzie tylko na potrzeby gospodarstwa domowego;
budynek jednorodzinny wyposażony jest w instalację trójfazową;
budynek jednorodzinny jest użytkowany legalnie w rozumieniu prawa budowlanego;
zostanie zapewnione stabilne łącze internetowe;
moc znamionowa instalacji mieści się w przedziale od 3 kWp do 10 kWp;
Premiowane będą następujące projekty, które dotyczą instalacji fotowoltaicznych:

posadowionych na dachu budynku jednorodzinnego;
których moc wynosi od 4,5 kWp do 6 kWp;
w ramach których planowana jest podwyższona efektywność wytwarzania energii;
których moc zostanie dopasowane do zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego;
dla których została/zostanie wykonana instalacja odgromowa.
UWAGA Szczegółowe informacje, (w tym kryteria oceny wniosków czy wzór wniosku) zostaną zawarte w Regulaminie Konkursu, którego ogłoszenie planowane jest listopadzie 2017 r.

Poprzedni artykułNad milicką siatką
Następny artykułPolowanie zbiorowe w okolicach Cieszkowa