Aby zapobiegać marnotrawieniu jedzenia i realizować wsparcia osób potrzebujących organizowane są wspólne akcje, m.in lodówki społeczne, czy właśnie porozumienie z supermarketami. Banki żywności koordynują szereg działań zmierzających do minimalizacji straty produktów spożywczych i pomocy osobom najuboższym.

W tym tygodniu Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu podpisał z Bankiem Żywności we Wrocławiu porozumienie, dzięki któremu nawiązano współpracę z supermarketami. Na jego mocy, warzywa i owoce ze sklepów, będą przekazywane za pośrednictwem pracowników OPS, osobom potrzebującym z terenu gminy Milicz.

Jak zapewnia dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Marta Markowska, nie jest to akcja jednorazowa. Dostawa żywności ma odbywać się kilka razy w tygodniu.
W Polsce 1,6 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie. Oznacza to, że środki jakimi dysponują na miesięczne utrzymanie wynoszą mniej niż 600 zł. Jednocześnie szacuje się, ze corocznie marnuje się 4,8 mln ton żywności.
(milicz.pl)