To projekt adresowany do osób powyżej 30 lat, bezrobotnych lub biernych zawodowo, kobiet przebywających na urlopach wychowawczych, emerytów planujących powrót na rynek pracy. Udział w projekcie całkowicie bezpłatny.

W ramach projektu oferowane jest następujące wsparcie:
1. Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym, mające na celu identyfikację potrzeb oraz pomoc w określeniu ścieżki zawodowej.
2. Grupowe zajęcia warsztatowe, mające na celu nabycie przez uczestników projektu kompetencji społecznych w zakresie umiejętności: komunikacyjnych i pracy w grupie, aktywnego poszukiwania pracy, efektywnej autoprezentacji i umiejętności wpływania na innych oraz zachowywania się w sytuacji stresowych.
3. Wysokiej jakości szkolenia zawodowe. Celem szkoleń jest nabycie przez uczestników projektu kwalifikacji zawodowych w zakresie zgodnym z oczekiwaniami pracodawców i dopasowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy. Uczestnicy szkoleń otrzymują stypendium szkoleniowe w wysokości 817,92 zł.
4. Dla zainteresowanych staże zawodowe, mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego. Czas trwania stażu 3 miesiące. Uczestnicy stażu otrzymają stypendium stażowe wysokości około 997,40 zł.
Dodatkowo oferowany jest zwrot kosztów dojazdu oraz catering.

W projekcie mogą wziąć udział osoby mieszkające we Wrocławiu lub w następujących powiatach województwa dolnośląskiego: wrocławskim, świdnickim, dzierżoniowskim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, średzkim, trzebnickim.

Liczba miejsc ograniczona.

Aktualnie prowadzony jest nabór na kurs księgowości z elementami kadry – płace, specjalista ds. logistyki, nowoczesny sprzedawca, magazynier wraz z obsługą wózka jezdniowego. Istnieje możliwość udziału w innych specjalistycznych szkoleniach.

Skontaktuj się już dziś: 71 333 11 36

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Poprzedni artykułViatori duma Cieszkowa
Następny artykułPrzedłużony termin składania wniosków na fotowoltaikę