Ponad 1,4 miliona złotych dla naszego miasta! Te środki przeznaczone zostaną na remonty 16 kamienic w centrum Milicza w ramach projektu pn. „Kolorowe kamienice” – remont części wspólnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym Milicza, w którym partnerami są wspólnoty mieszkaniowe z ul. Grota Roweckiego 5, ul. Piłsudskiego 6, ul. Zamkowej 21, ul. Rynek 6, Zamkowej 1,3 ul. 1 Maja 27, ul. Rynek 13, ul. Szewskiej 26, ul. Rynek 16a, ul. Garncarskiej 5, ul. Krotoszyńskiej 4, ul. Wojska Polskiego 14, ul. Rynek 5, ul. Wojska Polskiego 19, ul. Garncarskiej 1, ul. Wrocławskiej 2, ul. Rynek 20.