Prawie 5700 złotych to wartość przekazanego Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu przez Gminę Milicz sprzętu komputerowego i asortymentu informatycznego przeznaczonego do codziennej pracy biurowej miejscowych policjantów i pracowników cywilnych Policji. Komenda otrzymała m. in. dwa laptopy, skanery, drukarki i tonery.
Przekazanie przez Gminę Milicz nowego sprzętu komputerowego oraz tonerów do drukarek komputerowych nastąpiło na początku czerwca. Na stan Komendy Powiatowej Policji w Miliczu zostały przekazane dwa laptopy, dwa skanery, dwie drukarki laserowe oraz tonery i bębny do drukarek komputerowych. Przekazany sprzęt będzie wykorzystywany przez milickich policjantów i pracowników cywilnych komendy w codziennych czynnościach służbowych. Pozyskanie nowego sprzętu komputerowego ułatwi także realizację obsługi zdarzeń i usprawni działania funkcjonariuszy z zakresie zapobiegania oraz wykrywania przestępstw i wykroczeń społecznie uciążliwych. Łączna wartość przekazanego przez Gminę Milicz sprzętu wyniosła prawie 5700 złotych.