Tereny leśne Nadleśnictwa Milicz wplatają się w mozaikę stawów oraz łąk i pól, tworząc unikatowy ekosystem. Bardzo bogaty i zróżnicowany, a zarazem delikatny i podatny na podejmowane przez człowieka działania. Prowadzona na tych terenach gospodarka leśna uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju i dąży do zachowania różnorodności biologicznej. To wspaniałe bogactwo natury znajduje się w odległości zaledwie 50 minut jazdy samochodem od Wrocławia. Przed każdym, kto pragnie poznać niezwykłe osobliwości przyrody otwiera się kraina Doliny Baryczy.
Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 29 listopada 2011 został utworzony Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Doliny Baryczy”.
LKP „Lasy Doliny Baryczy” położony jest na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu i obejmuje następujące obszary:
– Nadleśnictwo Milicz o powierzchni 26 349 ha, w tym obręb leśny Milicz (pow.8 206 ha) obręb leśny Cieszków (pow. 9 735 ha) oraz obręb leśny Kubryk (pow. 8 408ha);
– Nadleśnictwo Żmigród o powierzchni 16 030 ha, w tym obręb leśny Sułów (pow.8 017ha) i obręb leśny Żmigród (pow. 8 013ha).
Łączna powierzchnia LKP „Lasy Doliny Baryczy” wynosi 42 379 ha.
Jest to jedna z 25 tego typu jednostek w Polsce.
Celem działalności LKP „Lasy Doliny Baryczy” jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona zasobów przyrody w lasach, badania i doświadczenia z zakresu nauk leśnych oraz edukacja leśna społeczeństwa.
LKP „Lasy Doliny Baryczy” są obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym. Leśny Kompleks Promocyjny ,,Lasy Doliny Baryczy” obejmuje swym zasięgiem jedne z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w naszym kraju. Powodem naturalnego bogactwa tego regionu jest swoista mozaika krajobrazów i siedlisk. Występują tu obok siebie rozmaite typy lasów i borów nizinnych, pola, łąki i co szalenie ważne zbiorniki wodne, w tym słynny rezerwat „Stawy Milickie „ ,jak również rezerwat „Radziądz ” , „Olszyny Niezgodzkie” , „Wzgórze Joanny” , Park Krajobrazowy Doliny Baryczy, obszary Natura 2000, oraz dorzecze rzeki Barycz.
Zajęcia prowadzone przez edukatorów leśników odbywają się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w miejscowości Wałkowa, która jest oddalona o 3km od miejscowości Milicz oraz na szkółce leśnej w Świętoszynie.
Czteropiętrowy „Dom Drzewa”, to klimatyzowany ośrodek o powierzchni użytkowej 470m2. W budynku znajdują się 3 sale edukacyjne: „Leśne przedszkole”, „Laboratorium Przyrody” oraz „Podsuszarnia”, wyposażone w laptopy, tablety, tablice interaktywne, mikroskopy, nowoczesne pomoce edukacyjne oraz ściany magnetyczne. Bezpłatne zajęcia prowadzone w każdej z sal, przeznaczone są dla różnych grup wiekowych. Do dyspozycji gości jest także sala konferencyjna na 50 osób, w pełni wyposażona kuchnia, zabytkowy piec, służący niegdyś do wyłuszczania szyszek, pomieszczenie biurowe oraz pokój gościnny. Generalny remont dawnej wyłuszczarni szyszek rozpoczęto w sierpniu 2014 r. Nadleśnictwo Milicz przeznaczyło na inwestycję 2,8 mln zł, z czego ponad 615 tys. zł stanowiło dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Ryby. Pomimo modernizacji, budynek zachował swój pierwotny charakter oraz historyczny wizerunek. Ośrodek Edukacji Przyrodniczo – Leśnej jest czynny cały rok, a wszystkie zajęcia są bezpłatne. Edukacja prowadzona jest w dniach i godzinach pracy Nadleśnictwa tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć również w sobotę, za wcześniejszym ustaleniem terminu z pracownikiem Nadleśnictwa Milicz.
Chęć odbycia zajęć należy zgłosić pisemnie z podaniem daty, wybranego tematu zajęć, ilości osób oraz wieku uczestników na adres milicz@wroclaw.lasy.gov.pl


Prowadzone zajęcia:
Zajęcia stałe
1. Warstwowa budowa lasu – zajęcia prowadzone w OEP-L lub w Szkółce Leśnej
2. Drewno – zajęcia prowadzone w OEP-L
3. Od nasionka do nasionka – zajęcia prowadzone w OEP-L
4. Od nasionka do drzewka – zajęcia prowadzone w OEP-L lub w Szkółce Leśnej
5. 4 nogi u stonogi – zajęcia prowadzone w OEP-L lub w Szkółce Leśnej
6. Skrzydlaci bracia, czyli co w koronach śpiewa? – zajęcia prowadzone w OEP-L lub w Szkółce Leśnej

7. Woda w lesie – zajęcia prowadzone w OEP-L
Zajęcia cykliczne
1. Zima w lesie – zajęcia prowadzone w OEP-L lub w Szkółce Leśnej
2. Grzybobranie – zajęcia prowadzone w OEP-L lub w Szkółce Leśnej

Każde z wyżej wymienionych zajęć dostosowane jest do różnych poziomów nauczania: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła średnia.
Program warsztatów tworzony jest w oparciu o szkolne podstawy programowe. Dodatkowo istnieje możliwość zrealizowania konkretnych zagadnień z różnych przedmiotów za wcześniejszym ustaleniem z naszym edukatorem leśnym.
• Zajęcia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Leśnej trwają 2 x 45 min. Dodatkowo przewidziane jest wyjście w teren na ścieżkę edukacyjną „Skarby Lasu” – 30min. lub 60 min. w zależności od długości trasy. Po zajęciach edukacyjnych, na terenie Ośrodka, istnieje możliwość zorganizowania bezpłatnego ogniska (jedzenie we własnym zakresie). Maksymalna ilość osób mogąca uczestniczyć w zajęciach, to 50 osób.

Zajęcia dla grupy 50 osobowej (jeden autokar) prowadzone są z podziałem na 2 grupy, -jedna jest w terenie (pod opieką nauczyciela), a druga w Ośrodku na zajęciach z edukatorem leśnym ( po 45 min następuje zamiana).
• Zajęcia w Szkółce Leśnej trwają 2 x 45 min. Tutaj również istnieje możliwość zorganizowania bezpłatnego ogniska (jedzenie we własnym zakresie). Maksymalna ilość osób mogąca uczestniczyć w zajęciach, to 50 osób.

Nadleśnictwo Milicz posiada również kilka ścieżek dydaktycznych:
Postolin-Wzgórze Joanny- Postolin – trasa prowadzi przez Rezerwat Przyrody „Wzgórze Joanny” z zabytkową wieżą myśliwską „Wieżą Odyniec” oraz przez historyczny ogród dendrologiczny.
Karłów-Wałkowa-Karłów – ścieżka dydaktyczna „Skarby Lasu”, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych połączona z sensorycznym placem zabaw w pobliżu Ośrodka Edukacji Ekologicznej.
Sławoszowice – Ruda Milicka – Godnowa – ścieżka prowadzi przez Rezerwat Stawy Milickie, gdzie istnieje możliwość obserwacji ptaków z grobli między stawami oraz z drewnianej wieży obserwacyjnej w miejscowości Grabownica.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt z pracownikiem Nadleśnictwa Milicz – Sandra Blek tel. 71 384 34 10 lub sekretariatem milicz@wroclaw.lasy.gov.pl tel. 71 380 93 01

Poprzedni artykułPrzedłużony termin składania wniosków na fotowoltaikę
Następny artykułZnów narkotyki