Miliccy policjanci zapraszają osoby chętne do podjęcia służby w Policji na dzień otwarty organizowany w Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu.

Komenda Powiatowa Policji w Miliczu otworzy swoje drzwi dla przyszłych policjantów w czwartek 28 listopada. Pierwsza grupa osób chętnych do zapoznania się z ofertą pracy dla kandydatów do służby w Policji wejdzie do jednostki o godzinie 10. Jeśli zainteresowanie będzie duże, to o godzinie 11:30 planowane jest wejście do komendy drugiej grupy osób.
Bliższych informacji w tej sprawie udziela podinsp. Sławomir Waleński tel. 71/38-06-233.