Burmistrz Wojciech Piskozub otrzymał absolutorium oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. Nie otrzymał jednak od Radnych Rady Miejskiej większości bezwzględnej przy głosowaniu za udzieleniem wotum zaufania.
Tegoroczne uchwały dotyczące udzielenia absolutorium oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 r. Po zmianie władzy w milickim magistracie są udzielane prawnie obecnemu burmistrzowi. Odnoszą się jednak do poprzedniego roku budżetowego (2023) i działalności burmistrza Piotra Lecha.
Za udzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi głosowało 20 radnych, 10 radnych za, 2 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu, co oznacza brak większości bezwzględnej za udzieleniem wotum i nie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Wojciechowi Piskozubowi.
Za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Milicz za rok 2023, którego pozytywną opinię (bez uwag) wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, głosowało 20 radnych, 11 za, nikt nie był przeciw, 9 wstrzymało się od głosu.
Za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Gminy Milicz za rok 2023 głosowało 20 radnych, 11 głosowało za, nikt nie był przeciw i 9 wstrzymało się od głosu.

czytaj też  Coraz cwańsi i skuteczniejsi
Poprzedni artykułNa prostej drodze w płot
Następny artykułPieniądze do wzięcia – wystarczy mieć ucznia w domu