Fałszywe SMS-y zawierają linki do realizacji przelewu i przenoszą do stron, które podszywają się pod stronę Banku. Ich celem jest wyłudzenie Twoich poufnych danych do bankowości elektronicznej i kodu z narzędzia autoryzacji.
Pod kogo mogą się najczęściej podszywać nadawcy fałszywych SMS-ów?

firmy kurierskie i telekomunikacyjne
znane portale ogłoszeniowe, sprzedażowe i aukcyjne
Jaka może być treść fałszywych SMS-ów?

prośba o dopłacenie niewielkiej kwoty za przesyłkę
informacja o konieczności odblokowania konta na danym portalu
informacja o konieczności zapłaty za przedłużenie aukcji/ogłoszenia
informacja o konieczności spłaty zadłużenia, np. za zaległą fakturę
Niebezpieczeństwo przechwycenia Twoich danych (danych do logowania i kodu z narzędzia autoryzacji) – z czym się wiąże?
Oszust może zyskać możliwość logowania się do Twojej bankowości elektronicznej i zlecania operacji, np.: utworzenia szablonu płatności bądź wykonania przelewu na wskazany przez siebie numer rachunku odbiorcy

Przypominamy!

Zachowaj ostrożność i ograniczone zaufanie w stosunku do wiadomości od nieznanych nadawców, w których znajduje się prośba o skorzystanie z linku – nie reaguj na nie i nie ujawniaj swoich danych.
Logując się do serwisu internetowego Banku, zawsze wprowadzaj adres strony ręcznie – nie korzystaj z linków!
Sprawdzaj poprawność adresu strony widniejącego w przeglądarce internetowej oraz obrazka bezpieczeństwa.
Przed potwierdzeniem operacji zlecanej w serwisie kodem SMS przeczytaj uważnie treść otrzymanego SMS-a, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji (zwróć uwagę na rodzaj dyspozycji, poprawność numeru rachunku odbiorcy, kwotę transakcji).
W przypadku skorzystania z linku zawartego w otrzymanej wiadomości i podania jakichkolwiek danych na stronie internetowej przypominającej serwis banbku należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem.

Poprzedni artykułStrajk na poczcie?
Następny artykułTulipan tuli… kratę