Od dziś nowe numery telefonów do komisariatów i komend w Polsce. Zamiast numeru kierunkowego będzie prefiks 47.
47 to wyróżnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Będzie on działał jak jednolity numer kierunkowy do jednostek policji w skali całego kraju. Nowa ujednolicona numeracja dotyczy całej policyjnej sieci telekomunikacyjnej w Polsce. Obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Policji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP i Szkoły Policji) oraz inne podmioty z grupy MSWiA, które korzystają z zakresu numeracyjnego Policji.

I tak na przykład do dyżurnego komendy w Miliczu dzwoniliśmy pod numer 71/38 06 200 teraz będzie to 47(kod policj)/87 (prefix Dolnego Śląska w sieci MSWiA) 06200. Na razie nie ma powodów do niepokoju, bo będą działać onba systemy.

„Do tej pory każda jednostka Policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną (PSTN) a siecią resortową we własnym zakresie, co powodowało, że numeracja każdego z województw odzwierciedlała publiczną numerację opartą o podział na 49 stref numeracyjnych. Zmianie ulegnie sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych stacjonarnych i komórkowych” – czytamy w komunikacie Komendy Głównej Policji.