4. Juniorzy i seniorzy oraz zdrowie i kultura
* uruchomienie publicznego bezpłatnego żłobka przy przedszkolu
* kontynuacja i rozszerzenie opieki lekarskiej i stomatologicznej w szkołach
* sprawniejsza, elektroniczna rejestracja w przychodni przy ul.Grzybowej
* stała, ciekawa oferta w remontowanym obecnie Klubie Seniora
* rozszerzanie oferty kulturalnej i programów prozdrowotnych dla seniorów
5. Ochrona środowiska
* prawne działania na rzecz zamknięcia spalarni
* kontynuacja programu dofinansowania wymiany pieców
* zwiększanie nasadzeń drzew w mieście i gminie
6. Wysoki poziom edukacji
* remonty kolejnych szkół i dalsze wyposażanie ich w pracownie
* kontynuacja wymiany uczniów między partnerskimi Lohr i Kobueltti
* przygotowanie nowego programu stypendialnego