Materiał KWW Piotra Lecha Ziemia Milicka

1. Poprawa stanu dróg, budowa nowych i poprawa bezpieczeństwa
* budowa kolejnych dróg i chodników tras i ścieżek rowerowych
* montaż nowych lamp i poprawa widoczności na przejściach dla pieszych
* wytyczenie i budowa nowych
* rozbudowa monitoringu
3. Sprawniejsza komunikacja
* wprowadzenie ekologicznej komunikacji miejskiej i podmiejskiej
* poprawa organizacji ruchu przy Przedszkolu Samorządowym
* nowe parkingi (już w 2019 r. przy Ośrodku Kultury i przy ul.Wojska Polskiego)

1
2
3
Poprzedni artykułBędzie komunikacja publiczna w Miliczu
Następny artykułPraca zamiast ideologii