Z majowego sondażu CBOS wynika, że pozytywnie działalność władz samorządowych oceniło 68 proc. badanych (spadek o 2 punkty proc.), negatywnie – 23 proc. (wzrost o 2 punkty proc.). Przy pytaniu o działalność władz samorządowych pominięto odpowiedź „trudno powiedzieć”.

„Nieznacznie gorzej niż przed miesiącem postrzegane są władze samorządowe, choć, ogólnie rzecz biorąc, aprobata ich pracy kształtuje się na dość wysokim i stabilnym poziomie” – czytamy w komentarzu.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 10-17 maja 2018 roku na liczącej 1170 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
(portal samorządowy, PAP)