Dominik Delczyk przewodniczącym Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich
W sobotę 27 listopada 2021 roku w trakcie XXXIII Zjazdu Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP) Miliczanin Dominik Delczyk został wybrany przewodniczącym DFUP na kadencję od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich powstało w 2013 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Jego członkami są samorządy doktoranckie uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Do zadań DFUP należy m.in. organizacja i wsparcie adresowanych do doktorantów wydarzeń naukowych i kulturalnych, reprezentacja doktorantów uniwersytetów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz współpraca z organizacjami doktoranckimi z Polski i z zagranicy. W skład nowego zarządu DFUP poza magistrem Dominikiem Delczykiem weszli: jako wiceprzewodnicząca mgr Anna Malewska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i jako sekretarz mgr Sebastian Barczak z Uniwersytetu Gdańskiego.
Dominik Delczyk jest doktorantem w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest aktywnie zaangażowany w działalność na rzecz środowiska akademickiego. Obecnie pełni funkcje m.in.: przewodniczącego Porozumienia Doktorantów Uczelni Wrocławskich, przewodniczącego Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczącego Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, członka senackiej komisji finansów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członka komisji finansów i komisji dydaktycznej działających na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.
Nowy przewodniczący DFUP jest autorem 7 publikacji naukowych, prowadzi zajęcia z prawa handlowego dla studentów IV i V roku studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i pracuje w jednej z wrocławskich kancelarii radcowskich.

Poprzedni artykułJełop na gościnnych występach
Następny artykułKliknięcie może kosztować majątek