Już trzeci raz można głosować w projekcie Dolnośląski Budżet Obywatelski. Po sukcesie dwóch poprzednich edycji, w tym roku program został rozszerzony i obejmie nie tylko projekty sportowo-turystyczne, ale również kulturalne. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Po raz trzeci będziemy mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu.

Kultura, sport i turystyka
III edycja budżet to aż 1 milion złotych, które przeznaczone będą na projekty z zakresu kultury, upowszechniania sportu i promowania oferty turystycznej Dolnego Śląska. Celem programu jest wzmacnianie identyfikacji z regionem poprzez tworzony wspólnie budżet.

Budżet realizowany będzie w całym województwie, w podziale na 5 okręgów: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim oraz we Wrocławiu. Każdy z okręgów będzie dysponował kwotą 200 tysięcy złotych. Wniosek projektowy może zgłosić pełnoletni mieszkaniec Dolnego Śląska, który do swojego pomysłu przekona min. 50 osób, a zagłosować będą mogli już 16-latkowie. Szacunkowa kwota na jednostkowe zadanie realizowane w ramach Budżetu nie może przekraczać 20 tys. zł. Każdy z subregionów w efekcie wyłoni „własne” zwycięskie projekty. Do 15 marca będą trwać konsultacje społeczne, a po nich sprawdzone wnioski projektowe poddane zostaną głosowaniu.

Realizacja zwycięskich projektów Budżetu „ADŚ” rozpocznie się w czerwcu i potrwa do końca 2018 roku.

Inicjatywa i konsultacje
Celem Programu „Aktywny Dolny Śląsk” jest przede wszystkim stworzenie skutecznego narzędzia budowania społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku i wzmacniania poczucia identyfikacji z regionem. Tworzony wspólnie budżet będzie pełnić jednocześnie rolę konsultacyjną dla Zarządu Województwa. Nie jest to budżet inwestycyjny. Zgłaszanym zadaniem może być każda ponadlokalna inicjatywa obywatelska, która przyczynia się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiej kultury, sportu i turystyki, z wyłączeniem zadań uprzednio dofinansowanych z budżetu Województwa oraz projektów infrastrukturalnych.

Konsultacje społeczne odbyły we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy, Jeleniej Górze oraz Wołowie. Teraz jest czas na zgłaszanie projektów konkursowych. Po weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków poddane zostaną one społecznemu głosowaniu (9-22 kwietnia br.). Konkursy na realizację wyłonionych w głosowaniu zwycięskich projektów odbędą się między 30 kwietnia a 15 czerwca br. Realizacja projektów rozpocznie się 16 czerwca i potrwa do końca 2018 roku.
Więcej informacji na stronie projektu: KLIK!