W czwartek, 9 lutego, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Krośnicach odbyło się wspólne posiedzenie radnych z Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki oraz z Komisji Budżetu, Finansów i Planowania. Obradom przewodniczyli radni Anna Wietrzyńska (przewodnicząca Komisji Oświaty) i Piotr Kubiak (przewodniczący Komisji Budżetu). Obecny był także wójt Andrzej Biały, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krośnicka Przystań Adam Przybyło, oraz pełniący obowiązki dyrektora Centrum Kultury w Krośnicach Krystian Okoń. Radni pytali m.in. o codzienne funkcjonowanie Centrum Kultury w Krośnicach, Domu Kultury w Bukowicach. Zainteresowani byli także tym, kiedy na Krośnickiej Kolei Wąskotorowej i basenie powstanie punkt gastronomiczny. Na zakończenie radna Anna Wietrzyńska stwierdziła, że najlepszym podsumowaniem czwartkowych obrad jest to, że zawsze warto ze sobą rozmawiać.

Źródło: UG Krośnice