Bank Spółdzielczy w Miliczu w tym roku obchodzi Jubileusz 70-lecia istnienia. Z tej okazji 7 grudnia o godzinie 15 w Restauracji „Kaskada” w Miliczu rozpoczęła się uroczysta Gala Jubileuszowa, w której udział wzięło wielu znamienitych gości.

Na zdjęciu: Katarzyna Misiak – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu 

Bank Spółdzielczy w Miliczu został powołany do istnienia 6 listopada 1947 r. pod nazwą Bank Ludowy Spółdzielnia z Odpowiedzialnością Ograniczoną z inicjatywy 13 osób, najaktywniejszych mieszkańców Milicza, reprezentujących różne środowiska: inteligencję, rzemiosło i kupców w nadziei, że przyczyni się do rozwoju handlu, usług i rolnictwa. „Celem spółdzielni jest podnoszenie dobrobytu swych członków przez dostarczenie im dogodnego kredytu i krzewienie oszczędności” – tak określa cel założenia spółdzielni pierwszy Statut. Na przestrzeni 60 lat działalności Bank zmieniał trzy razy siedziby. Zmieniał nazwy zgodnie ze zmianami zachodzącymi w polskiej spółdzielczości bankowej – od 1951 roku był Gminną Kasą Spółdzielczą, od 1956 roku Kasą Spółdzielczą, od 1958 roku Spółdzielnią Oszczędnościowo – Pożyczkową a od 1975 nosi nazwę Bank Spółdzielczy w Miliczu. Niezależnie od zmian siedzib, nazw, podporządkowania, niezależnie od zmieniających się ustrojów, rządów, i opcji politycznych był i jest niezmiennie związany z miejscowym środowiskiem. Przy udziale BS powstawały, rozwijały i unowocześniały się indywidualne gospodarstwa rolne. Bank wspierał też kredytami powstające podmioty gospodarcze, rzemiosło, firmy produkcyjne oraz gospodarstwa domowe. Obecnie Bank Spółdzielczy w Miliczu obejmuje swoim zasięgiem działania obszar powiatu milickiego.

Zdjęcia: TVPM Telewizja Powiatu Milickiego

Poprzedni artykułByły wójt Krośnic zatrzymany
Następny artykułUwaga na oblodzenie dróg i chodników!