Zakład Usług Komunalnych kontynuuje rewitalizację parku w Zespole Pałacowo-Parkowym Krośnice-Wierzchowice, polegającą na usunięciu zakrzaczeń i zarośli. Wynikiem pracy będzie nowy, bardziej estetyczny wizerunek tej części gZakład Usług Komunalnych kontynuuje rewitalizację parku w Zespole Pałacowo-Parkowym Krośnice-Wierzchowice, polegającą na usunięciu zakrzaczeń i zarośli. Wynikiem pracy będzie nowy, bardziej estetyczny wizerunek tej części naszej Gminy. Teren parku jest ogromny i z cała pewnością jest to działanie wymagające dużego nakładu czasu i pracy, nie mniej pierwsze efekty będą widoczne już wiosną.

miny. Teren parku jest ogromny i z cała pewnością jest to działanie wymagające dużego nakładu czasu i pracy, nie mniej pierwsze efekty będą widoczne już wiosną.