Trasa rowerowa z Sułowa do Gruszeczki otwarta. Jest częścią wielkiego przedsięwzięcia jakim jest najdłuższa w Polsce – 150 km trasa rowerowa.

Powstaje ona w powiatach wrocławskim, trzebnickim i milickim. Będzie ona poprowadzona śladem kolei wąskotorowej, z Wrocławia przez Trzebnicę, Prusice, Żmigród do Milicza. Powstaje dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W otwarciu wzięli udział burmistrzowie gmin, przez które pobiegnie cała autostrada, sołtyski Sułowa Mariola Góral i Gruszeczki Ewa Adryan oraz Robert Adach z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.