Urlop, zasiłek opiekuńczy z ZUS, opieka nad dzieckiem. Szkoły deklarują wprawdzie opiekę nad dziećmi, ale może być naprawdę różnie. Milicki samorząd zrobi co może, by rodzice mieli problemów jak najmniej. Pomoże ośrodek kultury, swe podwoje otworzy urząd, sam Burmistrz Piotr Lech też nie wyklucza pomocy w opiece.

8 kwietnia prawdopoodbnie zacznie się strajki w oświacie organizowany wspólnie przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych. Decyzję o jego organizacji poprzedziły referenda strajkowe. Jak wynika z danych oddziałów ZNP, do strajku przystąpi 80 proc. szkół i przedszkoli. Największa mobilizacja jest na ten moment w województwach kujawsko-pomorskim (91 proc.), łódzkim – (87 proc.), zachodniopomorskim (85 proc.) i wielkopolskim (84 proc.).

Co mogą zrobić pracujący rodzice, którzy odbiją się tego dnia od zamkniętych drzwi szkoły?

W najlepszej sytuacji są rodzice dzieci, które nie ukończyły 8. roku życia. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły przysługuje im zasiłek opiekuńczy. Nieprzewidzianego, czyli takiego, o którym rodzice dowiadują się na mniej niż 7 dni przed zamknięciem. W ciągu roku rodzice mają prawo do 60 dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy i zasiłku opiekuńczego z powodu nagłego zamknięcia placówki oświatowej. Zasiłek przysługuje w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Mogą się o niego ubiegać zarówno osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo, jak i na przykład prowadzące działalność gospodarczą i dobrowolnie odprowadzające składkę na chorobowe. Zasiłek przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę.

Gorzej, gdy nasze dziecko jest starsze. Do wyboru jest wtedy urlop, wypoczynkowy lub na żądanie. Ale uwaga: Szef może się zasłonić przygotowanym już harmonogramem urlopów. Gdy taki urlop koliduje z harmonogramem można odmówić jego przyznania. Dlatego lepszym wyjściem może być skorzystanie z urlopu na żądanie. Wymiar takiego urlopu wynosi nie więcej niż 4 dni w roku.

Ale uwaga. Urlop na żądanie pochodzi z puli urlopu wypoczynkowego. Jeśli limit urlopu już wykorzystaliśmy, pracodawca może nie zgodzić się na wolne na żądanie. MOżńa wtedy skorzystać z urlopu bezpłatnego. Zostaje jeszcze wolne z tytułu opieki nad dzieckiem. Mają do niego prawo rodzice dzieci do lat 14. Takie wolne przysługuje w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Łatwo zatem nie będzie. Jeśli strajk w oświacie się przeciągnie, by zapewnić dziecku opiekę, korzystać z urlopów będą być może musieli także inni członkowie rodziny.

Dlatego warto śledzić lokalne informacje z domów kultury, ośrodków sportu i innych placówek, które w tym czasie organizują zajęcia i inne formy opieki nad dziećmi, gdy rodzice są w pracy.

Poprzedni artykułBardzo ważny temat
Następny artykułPożar na Mickiewicza