Spore inwestycje we Wszewilkach.

Nadchodzący czas z pewnością będzie bardzo dobry dla mieszkańców nowego osiedla domków jednorodzinnych w podmilickich Wszewilkach – ruszyła budowa kanalizacji, którą prowadzi PGK „Dolina Baryczy” Sp. z o. o. Zgodnie z decyzją radnych koalicji zaraz po jej zakończeniu Gmina Milicz wybuduje długo oczekiwane przez lokalną społeczność drogi i chodniki oraz ich odwodnienie, a także oświetlenie. Mieszkańców okolic na pewno czekają utrudnienia, te mają zakończyć się w październiku przyszłego roku. Całość pochłonie ponad 5 mln 550 tysięcy złotych z czego blisko 1mln 700 tys. zł będzie pochodziło z dotacji zewnętrznych.

Inwestycja prowadzona przez PGK „Dolina Baryczy” jest sporym przedsięwzięciem dlatego została podzielona na etapy. Pierwszy ma zakończyć się jeszcze w tym roku, drugi do końca lipca przyszłego roku. Cały projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej szacunkowej długości wynoszącej ok. 3427 mb wraz z kanałami bocznymi do granic posesji. Koszt budowy to prawie 2 mln 200 tysięcy złotych. Wykonawcą robót jest  Zakład Górniczy HYDROWIERT Spółka Cywilna.

Po zakończeniu inwestycji przez wykonawcę PGK „Dolina Baryczy” teren osiedla przejmie firma GEMBIAK – Mikstacki Spółka Jawna, która wygrała przetarg ogłoszony przez Gminę Milicz jeszcze w listopadzie br. i rozpocznie budowę dróg i chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem, a także budowę sieci wodociągowej. Według zapewnień Burmistrza Piotra Lecha gmina zakończy swoje zadania do końca października 2018 r. Koszt tej części inwestycji wyniesie blisko 3 mln 400 tys. zł, z czego blisko 1 mln 700 tys. zł. będzie pochodziło z dotacji zewnętrznej.

Jacek Dudkowiak