Zbiórka krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą” odbyła się w Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu. Już po raz drugi Komenda Powiatowa Policji w Miliczu i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu współorganizowały tą akcję. W jej trakcie oddano blisko 20 litrów krwi.
Celem przedsięwzięcia było między innymi, promowanie krwiodawstwa oraz szerzenie idei ratowania życia ludzkiego. Bo krwi, może potrzebować każdy z nas. Do tegorocznej zbiórki krwi przyłączyło się 44 dawców. Byli wśród nich policjanci, strażacy oraz mieszkańcy powiatu milickiego. Z ogólnej ilości prawie 20 litrów oddanej krwi 3.315 l krwi oddało siedmioro funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Miliczu, z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu nadkom. Pawłem Krajewskim na czele.
Koordynatorami akcji byli Emil Rejek z ramienia KPP w Miliczu oraz Sławomir Klejewski z KPPSP w Miliczu.
Ogólnopolska akcja pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ma na celu pomoc chorym i potrzebującym, a także oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym, którzy przelewali krew w obronie niepodległości Polski.