Słów kilka profesora Miodka przed milickim dyktandem

Profesor Jan Miodek w rozmowie z Danielem Miśkiem. Język polski, jego historia i … bardzo łatwa ortografia