27 stycznia w Krośnicach odbył się charytatywny koncert kresowy. Licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała malownicze zespoły z Białorusi oraz Ukrainy.