Gmina Milicz przygotowuje się do realizacji projektu pn. Adaptacja przestrzeni zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, na cele organizacji miejsca integracji społecznej i zawodowej, na które otrzymała dofinansowanie z Unii europejskiej na działania rewitalizacyjne. Szacowana wartość zadania to ok. 2,5 mln zł, z czego dofinansowanie to 2,35 mln zł. 
Projekt swoim zakresem obejmuje nie tylko obiekt Starej Rzeźni, ale również remont ulicy Szewskiej, remont podwórza przylegającego bezpośrednio do obiektu oraz remont budynku Wspólnoty mieszkaniowej Rynek 17. Projekt ma na celu nie tylko poprawę estetyki obiektów i przestrzeni, ale przede wszystkim ma na celu wprowadzenie nowych funkcji i aktywności, jakich obecnie brakuje w naszym milickim centrum. Planujemy uruchomić wielofunkcyjny obiekt, służący mieszkańcom, turystom, przedsiębiorcom, którego działania dotyczyć będą kultury, integracji społecznej i promocji regionu (informacja turystyczna).
Rewitalizacja to nie tylko estetyzacja centrum miasta, ale też działania integrujące mieszkańców, wspierające pośrednio handel i gastronomię na milickim rynku, odbudowujące pozytywny wizerunek centrum miasta, które powinno być naszą wizytówką. Poniżej wizualizacje planowanej inwestycji oraz dla porównania, kilka ujęć stanu obecnego.