106 km/h pędziła we Wszewilkach Golfem 30 latka z Cieszkowa. Efekt? Mandat i zatrzymane na kwartał prawo jazdy.

Kierująca w terenie zabudowanym gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości jazdy do 50 km/h, jechała 106 km/h, czyli o aż 56 km/h za dużo. W związku z tym policjanci ukarali kierującą mandatem karnym oraz nałożyli 10 pkt karnych. Ponadto policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy, ponieważ w terenie zabudowanym przekroczyła dozwoloną prędkość jazdy o ponad 50 km/h. Prawo jazdy zostanie niezwłocznie przesłane przez policjantów do milickiego starosty powiatowego, który wyda decyzję o jego zatrzymaniu na okres trzech miesięcy.

Policjanci wydali kobiecie pokwitowanie z potwierdzeniem, że prawo jazdy posiadała, ale zostało ono zatrzymane. Taki dokument uprawnia do jazdy przez kolejne 24 godziny, co ma umożliwić dojazd do celu. Po kontroli kobieta pojechała dalej.

Przypominamy, że jeżeli w takim przypadku kierująca zdecyduje się na jazdę mimo 3-miesięcznego okresu zatrzymania prawa jazdy, okres zatrzymania prawa jazdy zostanie wydłużony do 6 miesięcy. Jeśli mimo to kierująca będzie prowadzić auto, zostaną jej cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Odzyskanie prawa jazdy w tym przypadku wiązać się będzie z koniecznością ponownego zdania egzaminu i spełnienia warunków osoby po raz pierwszy ubiegającej się o prawo jazdy.