Płonął blok mieszkalny na Mickiewicza, strażacy musieli rozciąć dach i otworzyć strop, by dostać się do ognia wewnątrz. Pożar wywołali prawdopodobnie układający papę robotnicy.

Sytuacja jest jest już opanowana, do remontu jest całe poddasze, zalane jest też jedno mieszkanie.