Rośnie liczba ozdrowieńców w powiecie, spada liczba osób w kwarantannie.
Na Dolnym Śląsku zakażenie wykryto u kolejnych 10 osób – pochodzą one z Legnicy oraz powiatów wrocławskiego, oleśnickiego, wołowskiego, kłodzkiego i legnickiego, oleśnickiego, wołowskiego.


2465 – to wg danych wojewody, liczba chorych na Dolnym Śląsku, 109 osób zmarło