Piotr Lech z absolutorium

Burmistrz Piotr Lech otrzymał aobsolutorium.
Dziękując radnym za udzielone poparcie, konsekwentnie powtarzam, że moje najważniejsze wotum zaufania otrzymałem 4 listopada – mówi Burmistrz Milicza.

Po 6 miesiącach sprawowania funkcji burmistrza w II kadencji, dzisiaj otrzymałem wotum zaufania oraz absolutorium za rok…

Opublikowany przez Piotr Lech Wtorek, 18 czerwca 2019

Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych, 7 było przeciw. Wcześnie takim samym wynikiem uzyskał wotum zaufania bezpośrednio po prezentacji Raportu o stanie gminy Milicz za 2018, której dokonali kierownicy wydziałów i dyr. OPS.