Okazuje się, że Sylwia Szydłowska – Małecka, decyzją burmistrza Piotra Lecha, formalnie została pełnomocnikiem w Ośrodku Kultury w Miliczu. Na czas zwolnienia lekarskiego dyrektora Leśki.