19 listopada 2019 r. Burmistrz Gminy Milicz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020.
Termin składania ofert upływa 11 grudnia 2019 r.
Więcej szczegółów – TUTAJ