Maciej Małecki, po 21 latach służby w Państwowej Straży Rybackiej na stanowisku komendanta Posterunku w Miliczu zrezygnował z szefowania posterunkowi w Miliczu, jednocześnie rezygnując także z funkcji komendanta Posterunku we Wrocławiu. Jego zastępcą został… Arkadiusz Tutak (radny PiS w Miliczu), który nigdy dotychczas nie miał żadnego doświadczenia w pracy w straży rybackiej.
Straż Rybacka na terenie powiatu milickiego, ale nie tylko, bo posterunek w Miliczu obejmował swoim zasięgiem łącznie cztery powiaty województwa dolnośląskiego wymaga nie tylko doświadczenia, ale także i wiedzy. Tymczasem nowym komendantem Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Miliczu został z dniem 18 kwietnia br. Arkadiusz Tutak, który nigdy wcześniej nie miał żadnego związku z działalnością tej mundurowej formacji w RP, będąc jedynie w przeszłości mundurowym. Maciejowi Małeckiemu kilkanaście dni temu zaproponowano jedynie bycie komendantem Posterunku we Wrocławiu.
Niestety, zapytany o podstawy tych zmian Dariusz Byra, zastępca komendanta Wojewódzkiej Straży Rybackiej we Wrocławiu nie chciał komentować tej sprawy. Odesłał nas do rzecznika wojewody dolnośląskiego.
Czy te zmiany mają cokolwiek wspólnego z ,,dobrą zmianą’’? Wiele na to wskazuje.

Hol