Od 16 października w MCM rozpoczął działalność oddział covidowy oraz izolatorium, które zostało ulokowane w pomieszczeniach leczenia uzależnień.