Aleja Niepodległości oraz rondo Orląt Lwowskich to nowe nazwy jakie otrzymają obiekty w ciągu drogi nowo wybudowanego łącznika pomiędzy DK nr 15 a DW 439.