Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie XI”2019

NA CO?
W ramach Programu Działaj Lokalnie 2019 wspierane będą projekty, które:
zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
służą realizacji idei Edukacji dla Dolny Baryczy, tj. zaangażowaniu i wzrostowi wiedzy na temat specyfiki obszaru Doliny Baryczy
Zachęcamy do upamiętnienia 30 rocznicy przemian demokratycznych w Polsce (wybory 4 czerwca 1989 roku) oraz rocznicy 20 lat członkostwa w strukturach NATO i 15 lat w Unii Europejskiej.

Wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.

Preferowane będą wnioski podmiotów, które będą uczestniczyć w szkoleniu nt. zasad uczestnictwa w konkursie i procedur programu „Działaj Lokalnie”.

Więcej – TUTAJ

Poprzedni artykułDwa promile i dziwny focus
Następny artykułUwaga Święta na drodze